PHOTOGRAPHER
GONÇALO CLARO
FASHION
TIAGO FERREIRA
MAKE UP
VERONICA ZOIO
HAIRSTYLIST
WELLINGTON OLIVEIRA